Het resultaat van de opleiding loopbaancoaching is dat je in staat bent om zelfstandig het beroep van coach uit te oefenen. De opleiding richt zich op twee stromingen: persoonlijke ontwikkeling (personal coach) en loopbaancoaching.

Je kunt vragen op beide gebieden analyseren, een coachtraject samenstellen en uitvoeren. Je kent je eigen deskundigheid en weet hoe je je eigen vakgebied moet begrenzen. Zo nodig kun je cliënten verwijzen naar andere specialisten.

Authentieke coach

Je hebt na het volgen van deze coach opleiding voldoende bagage en ervaring om een authentieke coach te zijn, die vanuit zijn eigen kracht werkt. Je kent je valkuilen en bent in staat deze bewust te hanteren. Je beschikt over uiteenlopende methodes en creatieve instrumenten om cliënten met loopbaan- of coachvragen te faciliteren en hun eigen antwoorden te laten vinden. Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, verschillende psychologische stromingen, levensloopthematiek en levensfasebenadering en kunt die theoretische kennis integreren in het werken met cliënten.

Positionering

Je kunt je positioneren als adviseur in relatie tot opdrachtgevers en organisaties en bent breed inzetbaar. Je bent zowel ondernemer als adviseur of coach in organisaties met een vooruitstrevend personeelsbeleid.

Bekijk kosten opleiding