Wil jij ook top coach worden en je leven veranderen?

Register opleiding loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling

De registeropleiding loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling, is een door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland, erkende en getoetste post HBO opleiding. De opleiding is bedoeld voor mensen met minimaal vijf jaar werkervaring en een HBO werk- en denkniveau. Deze opleiding wordt, naast Annet Brinkhuis als hoofdopleider, uitgevoerd door een 15 ervaren gastdocenten en supervisoren. Per groep worden er maximaal twaalf studenten toegelaten. De opleiding garandeert persoonlijke aandacht en een curriculum van hoge kwaliteit. Na een vrijblijvend intakegesprek met Annet Brinkhuis, kun je je inschrijven.

1

Fase 1

In de eerste twee maanden van de opleiding doorloop je een individueel coachtraject van drie gesprekken. Een Talentenscan is een onderdeel hiervan. Aan de hand van deze gesprekken bekijken we met jou of de opleiding bij je past.
Het doel van deze eerste fase is om zelf te ervaren wat het betekent om een coachtraject te ondergaan en je bewust te worden van je eigen waarden, overtuigingen en gedrag om inzicht te krijgen in de manier waarop deze de uitoefening van het coachen beïnvloeden. Daarmee is deze opleiding uniek in Nederland.

2

Fase 2

De tweede fase duurt ongeveer een half jaar en bestaat uit 20 colleges die de theoretische- en praktische onderbouwing vormen van je toekomstige beroepspraktijk.
Hierin wordt onder andere behandeld: ontwikkelingspsychologie, levensfasebenadering, stadia in een veranderingsproces, stappen in een coaching traject, psychopathologie (het leren doorverwijzen), gesprekstechnieken volgens oplossingsgericht coachen en motiverende gespreksvoering, interventies voor het omgaan met weerstand, toekomstgericht coachen. En een groot aantal praktische werkvormen en tools om o.a. eigenschappen, talenten, motivatie, drijfveren en interesse gebieden en beroepskeuze zichtbaar te maken.

3

Fase 3

De laatste fase staat in het teken van de afronding van het praktijkgedeelte en het examen. Het praktijkgedeelte bestaat uit coachtrajecten met twee proefcliënten die je onder supervisie begeleidt. In deze fase werk je voornamelijk individueel en vindt tussen studenten onderling intervisie plaats. Het examen bestaat uit een gesprek over video-opnames van gesprekken met de twee proefcliënten en een presentatie over je eigen ontwikkeling.

Na 15 jaar vormgeven van deze succesvolle opleiding nemen we de tijd om te updaten. Een frisse wind, om de inhoud van het programma door te lichten omdat de vragen van cliënten en de arbeidsmarkt in beweging is en verandert.
De opleiding Studiekeuzecoach, de Themacolleges – Masterclass Loopbaancoaching en andere workshops gaan dit jaar uiteraard gewoon door.
Houd de website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen! Heb je vragen of wil je op de wachtlijst voor de opleiding in 2023? Vul dan het contactformulier in, dan nemen we contact met je op.

Start jouw reis

het leven na de opleiding loopbaancoaching

Nicole, 35 jaar, studeerde Rechten. Houdt van avontuurlijke reizen en verantwoord eten, bezoekt graag festivals.

“Deze opleiding heeft me geleerd dat er meer is in het leven dan alleen werken. Tijdens mijn stressvolle baan met een hoge werkdruk en vaak conflicten met het management, voelde ik dat er iets moest veranderen. Met deze opleiding ben ik een nieuwe weg ingeslagen en heb een gedegen professionele houvast gekregen om een switch te maken in mijn loopbaan. Ik heb leren vertrouwen op gut-level niveau i.p.v. alleen maar ratio. Door het onderzoeken van mijn eigen issues maar vooral de steun en begrip die ik hierbij kreeg, heb ik mij persoonlijk verder kunnen ontwikkelen en heb ik er vertrouwen in om een eigen loopbaancoach praktijk te starten.”

Ronald, manager 42 jaar. Studeerde Bedrijfskunde. Is gehuwd, heeft drie kinderen. Behoefte aan zingeving en meer plezier. Is sportief, houdt van wielrennen, sportschool, zeilen, avontuurlijke vakanties.

“Opeens had ik over mijn werk het gevoel: is dit alles? Ik zocht meer verdieping en onderbouwing van de waarden in mijn leven. Ik zie de betrekkelijkheid van hard werken voor geld en status. In deze opleiding heb ik veel geleerd over mezelf en menselijke processen in werk en leven. Ik heb meer oog voor de kwaliteiten en ontplooiingskansen van mijn medewerkers en kan ze beter begeleiden in hun loopbaan en heb daardoor veel meer plezier in mijn werk.”

Marianne 42 jaar, is gehuwd, gezin, deed opleiding Personeel en Arbeid. Houdt van yoga, gezond eten, wandeltochten, uit eten met vrienden en spirituele ontwikkeling.

“Na mijn tweede kindje en een baan als HR manager, merkte ik dat de werkomgeving met al zijn eisen, niet meer paste. Ik wilde weer een meer compleet leven krijgen. De opleiding heeft me veel zelfkennis gebracht, dat was een beetje weinig aan bod gekomen in alle drukte. Ik ben nieuwsgierig en wilde heel graag meer ruimte hebben voor mijn interesses in de psychologische achtergrond van de werkende mens. De opleiding heeft mij persoonlijk leiderschap opgeleverd; ik kan veel beter sturen op de dingen die ik belangrijk vind. De opleiding was een grote reis die me allerlei avonturen heeft opgeleverd. Eigenlijk zou iedereen zoiets moeten doen.”

Toelatingseisen

De post HBO coach opleiding heeft de volgende toelatingseisen:

  • minimaal 30 jaar oud
  • minimaal vijf jaar werkervaring
  • minimaal een afgeronde HBO opleiding of
  • een aantoonbaar HBO denk- en werkniveau

resultaat opleiding

Het resultaat van de opleiding loopbaancoaching is dat je in staat bent om zelfstandig het beroep van coach uit te oefenen. De opleiding richt zich op twee stromingen: persoonlijke ontwikkeling (personal coach) en loopbaancoaching.

Je kunt vragen op beide gebieden analyseren, een coachtraject samenstellen en uitvoeren. Je kent je eigen deskundigheid en weet hoe je je eigen vakgebied moet begrenzen. Zo nodig kun je cliënten verwijzen naar andere specialisten.

Authentieke coach

Je hebt na het volgen van deze coach opleiding voldoende bagage en ervaring om een authentieke coach te zijn, die vanuit zijn eigen kracht werkt. Je kent je valkuilen en bent in staat deze bewust te hanteren. Je beschikt over uiteenlopende methodes en creatieve instrumenten om cliënten met loopbaan- of coachvragen te faciliteren en hun eigen antwoorden te laten vinden. Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, verschillende psychologische stromingen, levensloopthematiek en levensfasebenadering en kunt die theoretische kennis integreren in het werken met cliënten.

Positionering

Je kunt je positioneren als adviseur in relatie tot opdrachtgevers en organisaties en bent breed inzetbaar. Je bent zowel ondernemer als adviseur of coach in organisaties met een vooruitstrevend personeelsbeleid.

kosten opleiding

De kosten voor de post HBO opleiding tot coach voor loopbaan en persoonlijke ontwikkeling bedragen:

€ 7.800,00 excl. 21% btw

Inclusief landelijke registratie en diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Mag ik mijn studiekosten aftrekken voor een opleiding voor mijn werk?

Nee, dat kan niet meer sinds de nieuwe subsidieregeling STAP-budget welke per 1 januari 2022 van kracht is.  Voor de voorwaarden zie www.Stapbudget.nl

Helaas is gebleken dat het Stapbudget op dit moment niet kan voldoen aan de vraag van velen omdat:
1. Na elke periodieke budgetuitgifte binnen twee dagen het gehele budget al opgeslokt is door grote commerciële partijen waardoor non-commerciële partijen zoals MBO-HBO instellingen, kleine vakopleidingen, privé personen naast het net vissen.
2. Daarnaast worden de Stapbudget aanvraagprocedures en toekenning zeer ingewikkeld gemaakt door het (ontbrekende) samenspel van vijf partijen te weten ministeries van Financiën en Sociale Zaken, het DUO, UVW en Stapbudget commissie.
3. Het Stapbudget wordt alleen maar beschikbaar gesteld voor nieuw op te starten opleidingen.
Het TV programma Radar heeft op bovenstaande op 4 april jl. een uitzending aan gewijd en er zijn Kamervragen in maart jl. gesteld om deze “schijn”vervanging van de fiscale aftrek studiekosten nog eens goed tegen het licht te houden.

In lijn met bovenstaande is ook onze opleiding, ondanks het keurmerk van CPION en ministerie van Onderwijs, nog steeds niet geregistreerd als erkend Stapbudget ontvanger.

Voor ondernemers en bedrijven blijven er wel mogelijkheden bestaan voor fiscale aftrek van studiekosten, raadpleeg hiervoor onderstaande link:

  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
Waarom heeft ons instituut geen vrijstelling van btw?

De reden dat de Register post hbo opleiding van Annet Brinkhuis Opleidingen geen vrijstelling heeft voor btw is de volgende:

Bij de start van de onderneming 20 jaar geleden is, om fiscaal/economische redenen, de verplichting opgelegd om over alle aangeboden activiteiten btw in rekening te brengen. Ons instituut is niet louter een onderwijsinstelling die alleen opleidingen en cursussen aanbiedt maar ook een adviesbureau voor loopbaan-en persoonlijke ontwikkeling. Eenmaal gekozen voor deze variant is het onmogelijk dit weer terug te draaien. Btw is voor zelfstandig ondernemers fiscaal aftrekbaar.

Doet Annet ook individuele loopbaancoaching?

Ja, je kunt een vrijblijvend intake gesprek plannen via Joke Geenen: 035-6922881. Tijdens dit gesprek zal Annet samen met jou vaststellen wat je vraag is en welk traject het beste past. Er is soms een wachtlijst.

Klaar voor de volgende Stap?