Biografisch werken in loopbaancoaching

“Als je op zoek bent naar een nieuw perspectief voor de toekomst, helpt het als je eerst terugkijkt naar waar je vandaan komt”.

Werken met het unieke levensverhaal is een indringende werkwijze die onder andere gebruikt wordt bij het verhelderen van loopbaanvraagstukken.
Het levensverhaal is iets wat vast ligt over het verleden. Er is niets meer aan te veranderen. Het is gebeurt. Het wonderlijke effect van het gebruiken van het levensverhaal is dat men het verleden met een meer afstandelijke bril leert bekijken.

Centraal staat het persoonlijk levensverhaal waarbij de ontrafeling van de eigen unieke geschiedenis kan bijdragen tot een bewustwordingsproces. Je doet ontdekkingen over je persoonlijke levenservaringen die van invloed zijn op hoe je nu in het leven staat en vooral hoe je in de toekomst verder wilt gaan. De loopbaancoach begeleid dit proces om actief nieuwe conclusies te kunnen formuleren over het verleden en betekenis te geven aan de gebeurtenissen in je leven. Het effect van deze bewustwording is dat je je leven tot nu toe kan herdefiniëren en op grond daarvan een nieuw perspectief kan vormen over hoe je de toekomst wilt inrichten.

Annet Brinkhuis, expert op het gebied van werken met de biografische methode, leert je verschillende biografische werkvormen en opdrachten voor de client, handvatten voor de gespreksvoering met de client en het herkennen van patronen in de levensloop en de betekenis hiervan te onderzoeken voor nieuwe keuzes in loopbaancoaching.

Toelatingseisen: minimaal HBO (loopbaan) coachopleiding

Kosten: € 950,00 excl. 21% btw

Data 2020: Woensdagmiddagen 13.30 – 17.00 op 13 mei, 27 mei, 3 juni en 10 juni

Locatie: Brink 29, Laren